iyi bir fikir

marka stratejisinin belirlediği yolda büyür, olgunlaşır ve doğasının gerektirdiği gibi sunulur.
daha iyi fikir,
sunumuyla farklılaşır, çoğaltılır, dikkat çeker, ele geçirir. Sonraki fikirlerin kapısını açar.